Video produkce

Animovaná a hraná videa

Video jako moderní nástroj komunikace

Vytvořím pro Vaši firmu a projekt animovaná nebo hraná videa, která Vám pomohou lépe se zviditelnit ve světě digitálního a vizuálního marketingu. Připravím pro Vás kompletní grafiku, navrhnu scénář, zajistím všechny potřebnosti, které je v rámci režie zapotřebí zařídit a doporučím Vám typ videa, který by se pro Vás hodil nejlépe. Společně pak můžeme vytvořit celé seriály a navazující videa, které pokryjí komplexně Vaše potřeby a položí kámen ke skvělé dlouhodobé spolupráci. Hardwarově disponuji digitálními zrcadlovkami, řadami objektivů, stabilizátory, stativy, Go pro kamerami, mikrofony a posuvnými slidery.

Typy videí

Nejčastějším typem videí bývají tutorial videa, support videa nebo explainer videa. Rád však s Vámi natočím i zajímavé rozhovory nebo vytvořím díky znalostem Adobe Premiere a Adobe After Effects skvělé animace a znělky, která Vaše videa obohatí o skvělé efekty a zároveň poskytnou sjednocenou grafiku a vylepší Váš Brand marketing. Pokud máte vytvořenou grafiku a chtěli byste ji pouze oživit a rozpohybovat, tak i tato varianta je možná.

 • Tutorial videa poskytují návod, jakým způsobem postupovat krok za krokem a zároveň plní funkci vzdělávání uživatelů.
 • Support videa se využívají zejména jako online podpora pro uživatele – jako první fáze nápovědy ještě před tím, než Vás zákazník kontaktuje telefonicky nebo e-mailem. Slouží tedy jako trychtýř pro zodpovězení těch nejfrekventovanějších otázek, které by mohli z pohledu zákazníků přijít.
 • Posledním typem videí, které společně můžeme vytvářet jsou tzv. explainer videa. Pro ně je typické, že se snaží vysvětlit zákazníkům a uživatelům, proč by měli Váš výrobek nebo službu využívat, jaké přináší výhody a v čem uživatelům usnadní život.

Nejdelším typem videí bývají zpravidla tutorialy, jejichž nejčastější délka se pohybuje mezi 15 – 30 minutami. Časová délka support videí se pak pohybuje kolem 3 až 5 minut. Nejkratším, ale zároveň i nejnáročnějším videem pro zpracování bývají explainer videa, které se časově pohybují mezi jednou a třemi minutami.

 • Fáze spolupráce

  • Nezávazné setkání – společně se pobavíme o Vaší myšlence a potřebě. Doporučím typ videa, který je pro Vás nejvhodnější. Nastíníme si scénář a hrubý rozpočet.
  • Scénář a rozpočet – vyhotovím Vám kompletní scénář bod po bodu. Zároveň rozvedu rozpočet korunu po koruně, aby bylo vše transparentní. Domluvíme se na časovém rozvrhu a deadline (konečném odevzdání práce).
  • Tvorba videa – nyní budu pracovat na vyhotovení videa podle scénáře a časového rozvrhu. Vy dodáte informace a podklady. Někdy je zapotřebí i Vaše spolupráce, zejména pak u rozhovorů, popřípadě hraných videí.
  • Vyhotovení a předání – po společné dohodě o odevzdání práce, Vám předám vyhotovené video, s kterým můžete volně nakládat podle Vašich potřeb. Na závěr Vám poradím ještě, jakým způsobem pracovat s vytvořenými videi, aby měly smysluplné využití, byly vidět a pomohli Vám v návratnosti vložených investic.