Marketingová strategie

Společnými silami nastartujeme Váš růst

Strategie v marketingu i v byznysu

Strategie má dva úhly pohledu. Jednak jsou to cíle, které si za pomocí KPI (Key Performance Indicators) nastavujeme na určité časové období (může to být den, týden, měsíc čtvrtletí, rok, 2 roky,…). Říkají nám, čeho bychom v tomto období chtěli dosáhnout, jaké cíle máme splnit, jakým směrem chceme růst. KPI jsou pak složeny z dílčích kroků, které mají na starosti jednotlivá oddělení. Druhým úhlem pohledu na strategii je to, že strategii musíme brát jako sled úkolů každého z nás ve firmě, kdy  každý ví, co má dělat v čase i v místě, ví kde jsou jeho kompetence a role. Typickým příkladem je kolektivní sport (fotbal, basketbal,…) nebo armáda, kdy každý člen týmu ví, co má v rámci strategie vykonávat. Jinými slovy pracujte jako tým se správně nastavenou strategií u každého z Vás.

Buď se změním já nebo moji zákazníci

Změny jsou v životě i v byznysu klíčovými okamžiky. Řada lidí se změn bojí, protože nevědí, co přinesou. Zda to třeba nebude změna k horšímu. Úspěšní lidé i podnikatelé však změny vyhledávají, protože ví, že přinesou buď pozitivní rozvoj anebo se z chyb poučí. Nečekejte na to, že se změní Váš zákazník. On to očekává od Vás, že se budete stále zlepšovat, komunikovat s ním, pečovat o něj, být mu partnerem. Ze zkušenosti radím, že nejlepší změnou jsou ze začátku komplexní změny – často je lepší rozhodnout se, že přijdu o 80% trhu, aby mě zbývajících 20% milovalo, než vyhovět všem lidem. Jinými slovy vymezím se na trhu i vůči konkurenci. Pak následuje spousta dílčích změn, přístupů a inovací, které častokrát díky firemní slepotě nevidíme nebo si nechceme připustit – může se jednat o vnitřní firemní pochody, strukturu, organizaci, logistiku, dobře nastavený tým, o který pečuji, skvělé HR, webové stránky, reklama až po komunikaci se zákazníkem. Vše z toho se dá analyzovat a přijít s řešením. Dělali jste si pro svoji firmu někdy marketingový průzkum o tom, jak Vás a Vaše produkty vnímají zákazníci? Dělali jste si analýzu konkurence? Udělejte to!

Networking

Mám bohaté zkušenosti s networkingem. V kariéře jsem se potkal se spoustou firem, podnikatelů, freelancerů i s velice inspirativními lidmi z různých oblastí. Vždy mě bavilo s nimi u dobré kávy diskutovat o problémech, nacházet řešení, bavit se o rozvoji, nových technologiích, byznysu a rozvíjet náš pohled na interdisciplinaritu a rozšiřovat si všeobecný rozhled. Díky této zkušenosti propojuji všechny tyto subjekty mezi sebou, aby si mohli vzájemně pomoci, i když se před tím neznali. Moje doporučení jsou vždy kvalitní a důvěryhodná. Pomohu Vám propojit se s profesionály v dané oblasti či problematice.