Marketing sociálních sítí a Public relations

Vybudujte si skvělé vztahy s Vašimi zákazníky

Jak si vybudovat dobré vztahy

Mít dobré vztahy se zákazníkem je nesmírně důležité, a to jak od prvního dojmu (první interakce) až po dlouhodobý vztah. Při první interakci se kolikrát jedná o maličkosti jako gramatika, jazyk jakým komunikuji, v jakém obale přijde zásilka, jak odpovídám na dotazy, reklamace a mnoho jiných. Dlouhodobý vztah je pak podobný tomu ze života, musí se pěstovat. Zejména pak důvěra. Fanoušek na sociálních sítích zase potřebuje jinou péči. Ne každý je totiž zákazníkem. Svoji pílí a komunikací však můžete postupem času docílit i toho, že se s fanouška na sociální síti, stane i platící zákazník.

Marketing na sociálních sítích

Marketing na sociálních sítích se dá rozdělit na dvě části. Jednak na samotnou reklamu, kdy mohu cílit na nové fanoušky, propagovat výrobek nebo službu, upozorňovat na nové články, šířit svůj příspěvek apod. A pak to jakým stylem komunikuji na sociálních sítích se samotnými fanoušky.

Položte si otázky. Odpovídáte rychle na dotazy fanoušků? Diskutujete s nimi v diskuzích? Budujete si značku? Jaké příspěvky vkládáte na sociální sítě? Pracujete jinak s Facebookem, Twitterem, Googgle+, Vimeu, Pinterestu, YouTube, Instagramem a dalšími sítěmi? Víte v čem se tyto sociální sítě liší?

Fanoušci navíc mají tendenci sdělovat názor a zkušenosti o firmě, výrobku či službě. Často to však bývají negativní reakce, protože pokud vše funguje a pracuje, jak má, lidé se cítí komfortně a nemají potřebu sdělovat svůj kladný názor. Ukažte svým fanouškům, že tyto situace zvládáte sebejistě a stojí za nimi. Buďte ve svých názorech  konzistentní.

Public relations

Zde je důležité pochopit, že public relations (vztahy s veřejností, vztahy se zákazníky) probíhají současně jak v online světě, tak i v offline, tedy v běžném životě, a vzájemně se doplňují. V online světě do PR spadají tiskové zprávy, webináře, PR články, reklamace, brand, diskuzní fóra, live chat na webu, support (telefonická, e-mailová podpora) a mnoho dalších oblastí koneckonců včetně vystupování na sociálních sítích. V běžném životě je public relations často spjato s konferencemi, charitativními akcemi, veletrhy, tiskovými konferencemi, ale je to patrné i na pobočkách a přepážkách, kde se Vaši zaměstnanci dostávají do kontaktu se zákazníky. Aby vše fungovalo na jedničku, musíte se naučit pokrýt všechny tyto oblasti včetně toho, jak se správně vyjadřovat, zvolit si svůj komunikační jazyk, být za všech okolností reprezentativní, vést dialogy, provádět školení všech zaměstnanců v této oblasti a úzce spolupracovat s grafiky, copywritery, rétory a designéry. Příjemně se totiž chce zákazník cítit nejen na Vašem webu, ale i na Vaší pobočce. Rovněž je důležité, aby Vás vždy dokázal snadno na akcích identifikovat, drželi se nastavených pravidel, firemní identity a brandu.